Nasza codzienność

Uwielbienie

Jest najważniejszą częścią każdego spotkania.
Patrzenie na Jezusa, oddawanie Jemu chwały przez śpiew i modlitwę stawia nas w najlepszym miejscu jako wierzących w Niego.
Wierzymy, że uwielbienie i miłość do Boga jest podstawą jedności Jego Kościoła.
Ten fundament sprawia, że możemy się spotkać, modlić i błogosławić sobie nawzajem.

Wstawiennictwo

W trakcie spotkania modlimy się w intencjach, które Bóg wkłada w nasze serca. Tematem wstawiennictwa są szczególnie kościoły z których pochodzimy, nasze miasta, kraj oraz wypełnienie się Bożej woli dla każdego z nas. Zgodnie z nakazem Jezusa modlimy się też za chorych o uzdrowienie oraz za tych którzy potrzebują duchowego wsparcia.

Świętowanie

Po każdym spotkaniu modlitewnym mamy czas na relacje i poznanie się bliżej. Wszystko odbywa się w przyjaznej i swobodnej atmosferze, z dobrym jedzeniem w tle. Nie jest to obowiązkowa część spotkania, jednak uważamy ją za niezwykle ważną i widzimy jak bardzo sprzyja poznawaniu się wierzących.